Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lamač22763 SGWaAP
0.213Petržalka146042 SGWaAP
0.251záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.278Karlova_ves23659 SGWaAP
0.284Ružinov79686 SGWaAP
0.287Dúbravka42289 SGWaAP
0.306devínska15206 SGWaAP
0.308Devínsky17639 SGWaAP
0.325Rača63075 SGWaAP
0.331Stupava35766 SGWaAP
0.337Vrakuňa22843 SGWaAP
0.340Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.345podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.347Vajnory22004 SGWaAP
0.355Jarovce11422 SGWaAP
0.360Prievoz2272 SGWaAP
0.393Rusovce21239 SGWaAP
0.415Trnávka12102 SGWaAP
0.419dunajská_Lužná11378 SGWaAP
0.443Malacky92870 SGWaAP
0.454Svätý_Jur7028 SGWaAP
0.462svätý_Jur7169 SGWaAP
0.464záhorská_ves4338 SGWaAP
0.464Bernolákovo22135 SGWaAP
0.469Rovinka3588 SGWaAP
0.480Vinohrad11285 SGWaAP
0.481Nový_Mesto57934 SGWaAP
0.482lamačský659 SGWaAP
0.491bratislavská188230 SGWaAP
0.498Borinka2706 SGWaAP
0.498prievoz4232 SGWaAP
0.500Pezinok114485 SGWaAP
0.502staré_Mesto33333 SGWaAP