Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lamač22763 SGWaAP
0.213Petržalka146042 SGWaAP
0.251záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.278Karlova_ves23659 SGWaAP
0.284Ružinov79686 SGWaAP
0.287Dúbravka42289 SGWaAP
0.306devínska15206 SGWaAP
0.308Devínsky17639 SGWaAP
0.325Rača63075 SGWaAP
0.331Stupava35766 SGWaAP
0.337Vrakuňa22843 SGWaAP
0.340Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.345podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.347Vajnory22004 SGWaAP
0.355Jarovce11422 SGWaAP
0.360Prievoz2272 SGWaAP
0.393Rusovce21239 SGWaAP
0.415Trnávka12102 SGWaAP
0.419dunajská_Lužná11378 SGWaAP
0.443Malacky92870 SGWaAP