Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Lajos6195 SGWaAP
0.175István12378 SGWaAP
0.179János10859 SGWaAP
0.221Sándor8357 SGWaAP
0.277Ferenc13329 SGWaAP
0.288Imre5524 SGWaAP
0.292László16911 SGWaAP
0.314Árpád4345 SGWaAP
0.327Pál6937 SGWaAP
0.341Gábor18578 SGWaAP
0.360Zoltán29905 SGWaAP
0.363Attila15567 SGWaAP
0.370Béla13106 SGWaAP