Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ladislav_Pohrobok660 SGWaAP
0.364Habsburský1841 SGWaAP
0.383Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.387uhorský_trón2265 SGWaAP
0.407uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.409Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.411Žigmund10064 SGWaAP
0.414habsburský3387 SGWaAP
0.453cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.473Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.476Jagelovci427 SGWaAP
0.483kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.495uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.505Anjouovci901 SGWaAP
0.521arcivojvoda2732 SGWaAP
0.521palatín7542 SGWaAP