Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.237Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.365Novomeský10963 SGWaAP
0.420Vojtech_Mihálik1442 SGWaAP
0.439Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.452Dominik_Tatarka5917 SGWaAP
0.476Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.479Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.484Rudolf_Dilong1662 SGWaAP
0.488Janko_Jesenský2935 SGWaAP
0.489Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.490Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.490Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.495Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.508Miroslav_Válek3380 SGWaAP
0.509Vajanský19332 SGWaAP
0.519Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.522Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.538Cíger_Hronský980 SGWaAP
0.540davista1019 SGWaAP
0.543Clementis7012 SGWaAP
0.545Cíger_hronský1449 SGWaAP
0.553Országh_Hviezdoslav2649 SGWaAP
0.553Hollý31067 SGWaAP
0.556Rázus4504 SGWaAP
0.558Škultéty16547 SGWaAP
0.562Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.564Štúrov4963 SGWaAP
0.564Dilong2433 SGWaAP
0.565Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.566Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.566Krčméry8555 SGWaAP
0.572katolícka_moderna2399 SGWaAP