Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ladislav_Ballek1680 SGWaAP
0.399Ladislav_Ťažký1262 SGWaAP
0.472Alfonz_Bednár901 SGWaAP
0.477Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.493Buzássy2179 SGWaAP
0.497Dušan_Mitana1891 SGWaAP
0.503Ľuboš_Jurík1144 SGWaAP
0.506Miroslav_Válek3380 SGWaAP
0.509Lenčo1607 SGWaAP
0.514Ivan_Štrpka2536 SGWaAP
0.519Ballek1986 SGWaAP
0.523Ľubomír_Feldek5795 SGWaAP
0.523Lajos_Grendel789 SGWaAP
0.525Vilikovský4722 SGWaAP
0.529Tomáš_Janovic3011 SGWaAP
0.530prozaik19895 SGWaAP
0.543Pavel_Vilikovský1940 SGWaAP