Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.237Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.285Novomeský10963 SGWaAP
0.352Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.386Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.421Vajanský19332 SGWaAP
0.428Vojtech_Mihálik1442 SGWaAP
0.443Miroslav_Válek3380 SGWaAP
0.446Dominik_Tatarka5917 SGWaAP
0.449Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.450davista1019 SGWaAP
0.451Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.467Milo_Urban1829 SGWaAP
0.485Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.489Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.492Rázus4504 SGWaAP
0.493Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.499Clementis7012 SGWaAP
0.506Milan_Rúfus7512 SGWaAP