Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Laborecký1233 SGWaAP
0.178laborecká1980 SGWaAP
0.365Ondavský730 SGWaAP
0.421Čergovský637 SGWaAP
0.432ondavská601 SGWaAP
0.450dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.459vihorlatská1539 SGWaAP
0.462Humenský2704 SGWaAP
0.477ďumbierska1233 SGWaAP
0.484Ďumbiersky939 SGWaAP
0.487Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.507Beskydský942 SGWaAP
0.507Toryský620 SGWaAP
0.507Vihorlatský2173 SGWaAP
0.510Sídlisko6588 SGWaAP
0.510Levočský2994 SGWaAP
0.513Sabinovský2305 SGWaAP
0.521hornádska454 SGWaAP
0.522Popradský4898 SGWaAP
0.526Michalovský2060 SGWaAP