Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Labe13404 SGWaAP
0.201Ústí8848 SGWaAP
0.353Odra3269 SGWaAP
0.365Rýn13883 SGWaAP
0.378Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.388Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.410Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.444Olomouc30636 SGWaAP
0.448Králové2113 SGWaAP
0.455Jihlava8853 SGWaAP
0.482Zlín27250 SGWaAP
0.485Svitavy1202 SGWaAP