Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.155kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.385Byzancia5289 SGWaAP
0.395byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.429franská_ríša1389 SGWaAP
0.453Franský_ríša989 SGWaAP
0.465Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.477veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.478perzská_ríša1108 SGWaAP
0.479franská1070 SGWaAP
0.496byzantské2108 SGWaAP
0.497christianizácia851 SGWaAP
0.498Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.501nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.505Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.505byzantská8014 SGWaAP