Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kukučínova7939 SGWaAP
0.227Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.278Gorký7308 SGWaAP
0.314Obranca_mier2873 SGWaAP
0.320Jilemnický6941 SGWaAP
0.323Budovateľský1712 SGWaAP
0.330Okružný5203 SGWaAP
0.357Ulica21134 SGWaAP
0.374Podjavorinská3396 SGWaAP
0.375Štúrova23271 SGWaAP
0.383Staničný2548 SGWaAP
0.385Cintorínsky1965 SGWaAP
0.391Šafárikova3460 SGWaAP
0.391Dukliansky1589 SGWaAP
0.401tehelná1608 SGWaAP
0.403Mlynský5015 SGWaAP
0.408Štefánikova24133 SGWaAP