Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kukučín8782 SGWaAP
0.410Hviezdoslav14018 SGWaAP
0.417Timrava6117 SGWaAP
0.434Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.449Milo_Urban1829 SGWaAP
0.457Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.462Jonáš_Záborský2646 SGWaAP
0.464Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.477Országh_Hviezdoslav2649 SGWaAP
0.486Nádaši1182 SGWaAP
0.486Sládkovič6786 SGWaAP
0.495Cíger_Hronský980 SGWaAP
0.495Cíger_hronský1449 SGWaAP
0.504Hurban15758 SGWaAP
0.511štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.514Gregor_Tajovský1585 SGWaAP
0.516Vajanský19332 SGWaAP
0.516Janko_Jesenský2935 SGWaAP
0.518Chalupka8421 SGWaAP
0.520Gregor_tajovský1454 SGWaAP