Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kroměříž3843 SGWaAP
0.276Uherský_Hradište4107 SGWaAP
0.292Olomouc30636 SGWaAP
0.320Hodonín9178 SGWaAP
0.323Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.326Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.346Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.349Zlín27250 SGWaAP
0.357Jihlava8853 SGWaAP
0.376Brno128963 SGWaAP
0.388Uherský_Brod2124 SGWaAP
0.398Svitavy1202 SGWaAP