Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kristus313755 SGWaAP
0.142Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.191Ježiš486700 SGWaAP
0.286Kristovo35215 SGWaAP
0.289Kristova37397 SGWaAP
0.296Kristov25746 SGWaAP
0.296boží_Syn11793 SGWaAP
0.301Spasiteľ20871 SGWaAP
0.303vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.303Boh1407708 SGWaAP
0.337Syn35038 SGWaAP
0.340Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.346apoštol102956 SGWaAP
0.350ukrižovaný14674 SGWaAP
0.352Duch105340 SGWaAP
0.368trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.373Eucharistia19501 SGWaAP
0.376Otec142091 SGWaAP
0.377boží175585 SGWaAP
0.383Ježišovo38510 SGWaAP
0.384Mesiáš10142 SGWaAP
0.388vzkriesený9590 SGWaAP