Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kristovo35215 SGWaAP
0.232Ježišovo38510 SGWaAP
0.257Kristova37397 SGWaAP
0.257božie169284 SGWaAP
0.286Kristus313755 SGWaAP
0.305Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.326Kristov25746 SGWaAP
0.335Pánov46093 SGWaAP
0.355Eucharistia19501 SGWaAP
0.365eucharistia19833 SGWaAP
0.371eucharistické1497 SGWaAP
0.382Ježiš486700 SGWaAP
0.396vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.410evanjelium124300 SGWaAP
0.412Evanjelium7313 SGWaAP
0.419Ježišov26674 SGWaAP
0.425zmŕtvychvstanie21680 SGWaAP
0.429Duch105340 SGWaAP
0.438Duch_svätý56246 SGWaAP
0.439vykupiteľské_dielo1203 SGWaAP
0.441apoštol102956 SGWaAP