Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kristova37397 SGWaAP
0.257Kristovo35215 SGWaAP
0.289Kristus313755 SGWaAP
0.307Ježišova37368 SGWaAP
0.309Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.368Kristov25746 SGWaAP
0.372božia234147 SGWaAP
0.379vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.384Pánov46093 SGWaAP
0.384Eucharistia19501 SGWaAP
0.387spasiteľná1328 SGWaAP
0.405spása73432 SGWaAP
0.406eucharistia19833 SGWaAP
0.408vykupiteľská1147 SGWaAP
0.410Ježiš486700 SGWaAP
0.419Duch_svätý56246 SGWaAP
0.426Syn35038 SGWaAP
0.427božie169284 SGWaAP
0.436Duch105340 SGWaAP
0.438svätosť32841 SGWaAP
0.442trojjediný_Boh2305 SGWaAP