Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kresťan2880 SGWaAP
0.397kresťan253031 SGWaAP
0.444Katolík561 SGWaAP
0.505Kresťanstvo2107 SGWaAP
0.533nekresťan2285 SGWaAP
0.553kresťanská148366 SGWaAP
0.569katolík82214 SGWaAP
0.580kresťanské_spoločenstvo8401 SGWaAP
0.585mohamedán3468 SGWaAP
0.587kresťanské38118 SGWaAP
0.590Kňaz4287 SGWaAP
0.593neveriaci10286 SGWaAP
0.597kresťanský98148 SGWaAP
0.603veriaci111658 SGWaAP
0.611ekumenizmus6626 SGWaAP
0.613Pápež2305 SGWaAP
0.614Veriaci964 SGWaAP
0.620cirkev670610 SGWaAP
0.621katolícky57473 SGWaAP
0.624sekulárny_humanista877 SGWaAP
0.624adventista2151 SGWaAP
0.625Kresťanský3835 SGWaAP
0.626Náboženstvo1639 SGWaAP
0.627veriaci150386 SGWaAP