Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kremnica58848 SGWaAP
0.248banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.310Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.367Hodruša4591 SGWaAP
0.391Brezno100256 SGWaAP
0.400Banský6344 SGWaAP
0.421kremnická4170 SGWaAP
0.425Krupina34205 SGWaAP
0.427Ľubietová6926 SGWaAP
0.430Štiavnica21212 SGWaAP
0.440Baňa33652 SGWaAP
0.452Kremnický2898 SGWaAP
0.464Lučenec114897 SGWaAP
0.464Levoča75703 SGWaAP
0.464Tisovec26055 SGWaAP
0.469banská_Bystrica367110 SGWaAP
0.470Zvolen274542 SGWaAP
0.472Rožňava92364 SGWaAP
0.473Žiar94467 SGWaAP
0.474kremnické2098 SGWaAP
0.474liptovský_Hrádok15612 SGWaAP
0.479Jelšava12286 SGWaAP
0.479Kremnický_Baňa873 SGWaAP