Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kreativita609 SGWaAP
0.509Tvorivosť487 SGWaAP
0.569Motivácia1515 SGWaAP
0.573kreativita68394 SGWaAP
0.584tvorivosť58760 SGWaAP
0.587Kreatívny2236 SGWaAP
0.588Zručnosť663 SGWaAP
0.590kreatívnosť1841 SGWaAP
0.600Inšpirácia1348 SGWaAP
0.611Tvorivý3791 SGWaAP
0.618Rozvíjanie702 SGWaAP
0.625prezentačná_zručnosť3539 SGWaAP
0.635Myslenie582 SGWaAP
0.638Tímový636 SGWaAP
0.646Aktivita8904 SGWaAP
0.647Prezentačný525 SGWaAP
0.649Osobnostný1389 SGWaAP
0.652asertivita4940 SGWaAP
0.666Úspech5107 SGWaAP
0.680Dizajn2973 SGWaAP
0.681Sebavedomie486 SGWaAP
0.681Tvorivý_dielňa2530 SGWaAP
0.683Rozvoj2153 SGWaAP