Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kramáre14614 SGWaAP
0.340bratislavský_Kramáre2400 SGWaAP
0.426ružinovská7271 SGWaAP
0.439Ružinov79686 SGWaAP
0.467Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.475podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.521Ružinovský2991 SGWaAP
0.538Nemocnica_Ružinov854 SGWaAP
0.543Lamač22763 SGWaAP
0.561Petržalka146042 SGWaAP
0.566Starý_Mesto12084 SGWaAP
0.568Zochova3517 SGWaAP
0.572Detský_fakultná5466 SGWaAP
0.573Patrónka3895 SGWaAP
0.576Karlova_ves23659 SGWaAP
0.577Univerzitný_nemocnica3600 SGWaAP
0.580Vrakuňa22843 SGWaAP
0.580Dúbravka42289 SGWaAP
0.586líščie_údolie801 SGWaAP