Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Krakov33484 SGWaAP
0.299Varšava44700 SGWaAP
0.357Katovice4463 SGWaAP
0.420Ľvov8285 SGWaAP
0.425Vilnius6925 SGWaAP
0.476Riga16289 SGWaAP
0.483Budapešť133643 SGWaAP