Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Krajský51128 SGWaAP
0.271krajský165593 SGWaAP
0.297Okresný48865 SGWaAP
0.346okresný202328 SGWaAP
0.458Obvodný8972 SGWaAP
0.527Krajský_prokuratúra4855 SGWaAP
0.553krajská_prokuratúra4514 SGWaAP
0.555krajská53094 SGWaAP
0.578okresná_prokuratúra6777 SGWaAP
0.598prvostupňový6578 SGWaAP
0.601odvolací10294 SGWaAP
0.610prvostupňové_rozhodnutie2869 SGWaAP
0.62716418 SGWaAP
0.629krajské_riaditeľstvo24073 SGWaAP
0.629obvodný_pozemkový1746 SGWaAP
0.630Oblastný3800 SGWaAP
0.635Trenčín389372 SGWaAP
0.636súd1210270 SGWaAP
0.639Regionálny7835 SGWaAP
0.641Mestský90429 SGWaAP
0.643prvostupňový_súd9049 SGWaAP