Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Krajina10838 SGWaAP
0.658Štát12269 SGWaAP
0.673Oblasť4187 SGWaAP
0.681Utečenec893 SGWaAP
0.683Kraj3562 SGWaAP
0.686Republika19695 SGWaAP
0.695Cestovanie2026 SGWaAP
0.699Región7142 SGWaAP
0.702krajina2930017 SGWaAP
0.711Kultúra10299 SGWaAP
0.712Príroda1590 SGWaAP
0.720Dokumentárny1274 SGWaAP
0.723Povodeň613 SGWaAP
0.723Územie482 SGWaAP
0.724Hospodárstvo905 SGWaAP
0.724Politika1894 SGWaAP
0.728Okres2934 SGWaAP
0.728Politický6217 SGWaAP
0.729Cudzinec1005 SGWaAP
0.730Kontrast426 SGWaAP
0.730Literatúra3610 SGWaAP
0.731Umenie10218 SGWaAP