Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kraj3562 SGWaAP
0.468kraj697728 SGWaAP
0.503Okres2934 SGWaAP
0.507kraj9480 SGWaAP
0.545Región7142 SGWaAP
0.585Trnavský_kraj21678 SGWaAP
0.595Banskobystrický_kraj13523 SGWaAP
0.612Mesto111247 SGWaAP
0.614okres499303 SGWaAP
0.614Košický45958 SGWaAP
0.648Obec23606 SGWaAP
0.654Žilinský43034 SGWaAP
0.655nitriansky93498 SGWaAP
0.656prešovský114783 SGWaAP
0.657nitriansky_samosprávny15993 SGWaAP
0.665trenčiansky53404 SGWaAP
0.671žilinský80320 SGWaAP
0.676trenčiansky_samosprávny8475 SGWaAP
0.681prešovský_samosprávny18042 SGWaAP
0.683Krajina10838 SGWaAP
0.683banskobystrický49085 SGWaAP
0.688žilinský_samosprávny22051 SGWaAP
0.689Žilinský_samosprávny11082 SGWaAP