Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Krčméry8555 SGWaAP
0.501Dérer5393 SGWaAP
0.504Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.507Novomeský10963 SGWaAP
0.539Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.541Nádaši1182 SGWaAP
0.554Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.564Rudolf_Dilong1662 SGWaAP
0.566Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.578Francisci6950 SGWaAP
0.581Okáľ541 SGWaAP
0.586Silvester_Krčméry1471 SGWaAP
0.587Šrobár3298 SGWaAP