Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kríza2801 SGWaAP
0.557kríza489618 SGWaAP
0.616Hrozba558 SGWaAP
0.616Situácia3782 SGWaAP
0.617Ekonomika6031 SGWaAP
0.622Nezamestnanosť1045 SGWaAP
0.634Politický6217 SGWaAP
0.636Globalizácia809 SGWaAP
0.655Dôsledok849 SGWaAP
0.655Kritika1452 SGWaAP
0.662Depresia589 SGWaAP
0.662Dopad652 SGWaAP
0.666Budúcnosť4538 SGWaAP
0.672Konflikt513 SGWaAP
0.676Chudoba1911 SGWaAP
0.676globalizácia36583 SGWaAP
0.678Revolúcia1512 SGWaAP
0.681Kontext880 SGWaAP
0.683dlhová_kríza18478 SGWaAP
0.689Úvaha1230 SGWaAP
0.692Ekonomický9029 SGWaAP
0.694Privatizácia429 SGWaAP
0.694Inflácia471 SGWaAP
0.701Politika1894 SGWaAP
0.701Príčina3634 SGWaAP