Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Krátkodobý1650 SGWaAP
0.378Dlhodobý4322 SGWaAP
0.506Záväzok2015 SGWaAP
0.540Ostatný6760 SGWaAP
0.544Pohľadávka1782 SGWaAP
0.558Obstaranie623 SGWaAP
0.561Rezerva1245 SGWaAP
0.574Peňažný2235 SGWaAP
0.591krátkodobý51603 SGWaAP
0.596Odpis450 SGWaAP
0.597Opravný732 SGWaAP
0.600Bežný4804 SGWaAP
0.611krátkodobá35277 SGWaAP
0.613Vlastný_imanie668 SGWaAP
0.616Úbytok409 SGWaAP
0.619Úrokový801 SGWaAP
0.624Účtovanie598 SGWaAP
0.631Zásoba1438 SGWaAP
0.635Kapitálový916 SGWaAP
0.635Obežný428 SGWaAP
0.643Čerpanie755 SGWaAP
0.648Zúčtovanie668 SGWaAP
0.656dlhodobý_hmotný5175 SGWaAP
0.656Okamžitý1505 SGWaAP