Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Králové2113 SGWaAP
0.447Ústí8848 SGWaAP
0.448Labe13404 SGWaAP
0.506Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.508Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.518Jihlava8853 SGWaAP
0.523Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.524Zlín27250 SGWaAP
0.543Kroměříž3843 SGWaAP
0.550Plzeň34859 SGWaAP
0.551Olomouc30636 SGWaAP
0.563Pardubice16787 SGWaAP
0.572Brno128963 SGWaAP