Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kráľová_hoľa4592 SGWaAP
0.243kráľova_hoľa2337 SGWaAP
0.340Kráľov_hoľa1238 SGWaAP
0.398kriváň14513 SGWaAP
0.413Poľana23831 SGWaAP
0.417Ďumbier5805 SGWaAP
0.417Babí_hora1888 SGWaAP
0.418babia_hora2250 SGWaAP
0.424Kriváň13154 SGWaAP
0.428poľana5598 SGWaAP
0.433Kojšovský_hoľa902 SGWaAP
0.435Prašivý1138 SGWaAP
0.457kojšovská_hoľa944 SGWaAP
0.460končiar8608 SGWaAP
0.463Telgárt8361 SGWaAP
0.465grúň4394 SGWaAP