Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kozmický666 SGWaAP
0.518Bytosť1204 SGWaAP
0.523Vedomie2926 SGWaAP
0.570Univerzum1433 SGWaAP
0.573Vesmírny2832 SGWaAP
0.573Pozemský615 SGWaAP
0.574Stvorenie4683 SGWaAP
0.587Bohyňa1979 SGWaAP
0.594Svetlo1010 SGWaAP
0.597Ľudstvo964 SGWaAP
0.609kozmická16479 SGWaAP
0.620Absolútno1206 SGWaAP
0.620Vesmír6586 SGWaAP
0.622Božský12716 SGWaAP
0.624Duchovný4228 SGWaAP
0.628kozmické5590 SGWaAP
0.629Večnosť868 SGWaAP
0.632dimenzionálna958 SGWaAP
0.639Bytie2036 SGWaAP
0.640galaktický2177 SGWaAP