Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kovačica14716 SGWaAP
0.213Petrovec12489 SGWaAP
0.231Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.235stará_Pazova8041 SGWaAP
0.247báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.357Laliť1351 SGWaAP
0.377Pazova1602 SGWaAP
0.384Vojvodina18312 SGWaAP