Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kováčsky1494 SGWaAP
0.298Mäsiarsky927 SGWaAP
0.383Alžbetina3219 SGWaAP
0.441kováčska2666 SGWaAP
0.453Kukučínova7939 SGWaAP
0.457zvonárska553 SGWaAP
0.460Budovateľský1712 SGWaAP
0.464mlynská4633 SGWaAP
0.482Staničný2548 SGWaAP
0.484Hlavná17650 SGWaAP
0.486Mlynský5015 SGWaAP
0.510Štefánikova24133 SGWaAP
0.510Jarkova1956 SGWaAP
0.511Gorký7308 SGWaAP
0.516michalská3431 SGWaAP
0.517Šafárikova3460 SGWaAP
0.518Trieda_SNP4397 SGWaAP
0.521Alejový1155 SGWaAP
0.521Cintorínsky1965 SGWaAP
0.523Kapitulský2609 SGWaAP
0.531Masarykova6608 SGWaAP
0.532Palisáda2145 SGWaAP
0.533Hrnčiarsky2225 SGWaAP
0.534Baštový986 SGWaAP
0.536Továrenský1432 SGWaAP
0.536Kasárenský630 SGWaAP
0.539Záhradnícky3483 SGWaAP
0.542Hviezdoslavova15925 SGWaAP