Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kováčsky1494 SGWaAP
0.298Mäsiarsky927 SGWaAP
0.383Alžbetina3219 SGWaAP
0.441kováčska2666 SGWaAP
0.453Kukučínova7939 SGWaAP
0.457zvonárska553 SGWaAP
0.460Budovateľský1712 SGWaAP
0.464mlynská4633 SGWaAP
0.482Staničný2548 SGWaAP
0.484Hlavná17650 SGWaAP
0.486Mlynský5015 SGWaAP
0.510Štefánikova24133 SGWaAP
0.510Jarkova1956 SGWaAP
0.511Gorký7308 SGWaAP
0.516michalská3431 SGWaAP