Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kostol_sv10114 SGWaAP
0.265farský_Kostol1119 SGWaAP
0.307farský_kostol21935 SGWaAP
0.317kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.331rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.350rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.379františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.383Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.396Kaplnka3994 SGWaAP
0.403kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.409Katedrála_sv2463 SGWaAP
0.412Katedrála3427 SGWaAP
0.416dóm_sv4498 SGWaAP
0.436kostol513213 SGWaAP
0.445jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.456Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP
0.459Katarína_alexandrijská830 SGWaAP