Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kostarika9099 SGWaAP
0.193Ekvádor10989 SGWaAP
0.206Uruguaj10332 SGWaAP
0.217Honduras6275 SGWaAP
0.222Paraguaj9416 SGWaAP
0.225Peru21613 SGWaAP
0.229Brazília94977 SGWaAP
0.231Kolumbia22960 SGWaAP
0.249Čile18997 SGWaAP
0.257Bolívia11310 SGWaAP
0.274Mexiko78990 SGWaAP
0.286Guatemala7579 SGWaAP
0.296Argentína52043 SGWaAP
0.303Chile12490 SGWaAP
0.306Panama9531 SGWaAP
0.311Ghana8280 SGWaAP
0.323dominikánska_republika3455 SGWaAP
0.324Dominikánsky_republika3871 SGWaAP
0.324Mozambik3950 SGWaAP
0.324Kamerun7906 SGWaAP
0.329Senegal5734 SGWaAP
0.351Namíbia3813 SGWaAP
0.357Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.358Nikaragua4345 SGWaAP