Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kosovo61689 SGWaAP
0.374Bosna48831 SGWaAP
0.391Moldavsko17226 SGWaAP
0.400Abcházsko5568 SGWaAP
0.402južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.423Srbsko107024 SGWaAP
0.424Gruzínsko36146 SGWaAP
0.429Macedónsko27312 SGWaAP
0.433nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.438Hercegovina26264 SGWaAP
0.445bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.448Čečensko14663 SGWaAP
0.448Irak125153 SGWaAP
0.453Albánec11426 SGWaAP
0.463Líbya33086 SGWaAP
0.468bosniansky_Srb4468 SGWaAP