Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Korutánsky1363 SGWaAP
0.182korutánska1704 SGWaAP
0.406korutánsky815 SGWaAP
0.413Bavorsko13359 SGWaAP
0.421dolné_Rakúsko5766 SGWaAP
0.523rakúska_Alpa2166 SGWaAP
0.529Dalmácia8277 SGWaAP
0.539tirolské564 SGWaAP