Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Koordinačný1645 SGWaAP
0.420koordinačné6721 SGWaAP
0.451koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.546koordinačný4084 SGWaAP
0.551Poradný961 SGWaAP
0.560Konzultačný587 SGWaAP
0.571Expertný447 SGWaAP
0.592koordinačná9006 SGWaAP
0.620Riadiaci3138 SGWaAP
0.626Metodický1322 SGWaAP
0.638Sekretariát2446 SGWaAP
0.639koordinátor52905 SGWaAP
0.646Generálny_sekretariát1140 SGWaAP
0.652Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.652Integračný524 SGWaAP
0.655metodické8569 SGWaAP
0.655Monitorovací555 SGWaAP
0.657Ministerský556 SGWaAP
0.659Neformálny564 SGWaAP
0.660Koordinácia554 SGWaAP
0.660byro1335 SGWaAP