Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Konzultácia739 SGWaAP
0.531Poradenstvo1665 SGWaAP
0.540konzultácia120872 SGWaAP
0.612Školenie1726 SGWaAP
0.623Komplexný5952 SGWaAP
0.625Vypracovanie1337 SGWaAP
0.637Individuálny2219 SGWaAP
0.647Bezplatný2015 SGWaAP
0.666Workshop3101 SGWaAP
0.668Realizácia1596 SGWaAP
0.668Prednáška2755 SGWaAP
0.677Implementácia1215 SGWaAP
0.681odborné_poradenstvo10837 SGWaAP
0.682Poskytovanie2110 SGWaAP
0.682Konzultačný587 SGWaAP
0.682Koordinácia554 SGWaAP
0.683Ošetrenie756 SGWaAP
0.684poradenstvo140414 SGWaAP
0.688Poradenský876 SGWaAP
0.689Zaslanie412 SGWaAP
0.691Seminár3113 SGWaAP
0.694Lektor1033 SGWaAP
0.696Podporný1590 SGWaAP
0.697výživové_poradenstvo756 SGWaAP