Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kontext880 SGWaAP
0.562Literatúra3610 SGWaAP
0.578Filozofia1529 SGWaAP
0.593Zborník1046 SGWaAP
0.609Pojem994 SGWaAP
0.615Kritika1452 SGWaAP
0.617Aspekt3730 SGWaAP
0.620Interpretácia553 SGWaAP
0.622Teória2887 SGWaAP
0.627Filozofický2042 SGWaAP
0.629Pedagogika1249 SGWaAP
0.630Problematika1944 SGWaAP
0.631Publikácia412 SGWaAP
0.634Konfrontácia451 SGWaAP
0.643Cyklus1755 SGWaAP
0.647Dejiny4638 SGWaAP
0.648Abstrakt1677 SGWaAP
0.653Veda8714 SGWaAP
0.653Revue3379 SGWaAP
0.654Vývin600 SGWaAP
0.655Bibliografický505 SGWaAP
0.658Systematický768 SGWaAP
0.659ISSN12365 SGWaAP