Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Konžský_demokratická818 SGWaAP
0.150konžská_demokratická938 SGWaAP
0.324Burundi2863 SGWaAP
0.339stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.340Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.340konžská926 SGWaAP
0.343Libéria3631 SGWaAP
0.379Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.382Sierra_Leone3340 SGWaAP
0.390Somálsko11343 SGWaAP
0.398Zair1426 SGWaAP
0.404Kongo13413 SGWaAP
0.418Sudán12918 SGWaAP
0.419Eritrea3373 SGWaAP
0.425Džibutsko506 SGWaAP
0.432Angola7602 SGWaAP
0.436Mozambik3950 SGWaAP
0.436Nikaragua4345 SGWaAP
0.440Bissau534 SGWaAP
0.441Nigéria18023 SGWaAP
0.450Niger3522 SGWaAP
0.452pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.464Rovníkový_Guinea495 SGWaAP
0.464Východný_Timor979 SGWaAP
0.464Rwanda9117 SGWaAP
0.466Senegal5734 SGWaAP
0.470Mjanmarsko5502 SGWaAP
0.472Kamerun7906 SGWaAP
0.473Alžírsko13945 SGWaAP
0.477Uganda11130 SGWaAP
0.485Guinea8994 SGWaAP
0.486Tadžikistan5042 SGWaAP
0.489Etiópia14068 SGWaAP
0.489Svazijsko676 SGWaAP
0.490Zimbabwe9492 SGWaAP
0.494Tanzánia7222 SGWaAP
0.496Gambia1545 SGWaAP
0.496Honduras6275 SGWaAP
0.499južný_Sudán4456 SGWaAP
0.501Jemen11879 SGWaAP
0.502Burkina921 SGWaAP
0.503pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.503Zambia3836 SGWaAP