Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Konžský_demokratická818 SGWaAP
0.150konžská_demokratická938 SGWaAP
0.324Burundi2863 SGWaAP
0.339stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.340Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.340konžská926 SGWaAP
0.343Libéria3631 SGWaAP
0.379Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.382Sierra_Leone3340 SGWaAP
0.390Somálsko11343 SGWaAP
0.398Zair1426 SGWaAP
0.404Kongo13413 SGWaAP
0.418Sudán12918 SGWaAP
0.419Eritrea3373 SGWaAP
0.425Džibutsko506 SGWaAP
0.432Angola7602 SGWaAP
0.436Mozambik3950 SGWaAP
0.436Nikaragua4345 SGWaAP
0.440Bissau534 SGWaAP
0.441Nigéria18023 SGWaAP
0.450Niger3522 SGWaAP
0.452pobrežie_slonovina1679 SGWaAP