Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Konštantínopol6187 SGWaAP
0.312Byzancia5289 SGWaAP
0.328byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.342Antiochia3885 SGWaAP
0.404carihradský890 SGWaAP
0.416Rím177274 SGWaAP
0.416byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.436perzská_ríša1108 SGWaAP
0.437Efez4648 SGWaAP
0.442patriarcha18671 SGWaAP
0.452byzantské2108 SGWaAP
0.460cisár_Konštantín2137 SGWaAP
0.477Peržan6189 SGWaAP
0.479Alexandria8800 SGWaAP