Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Konštantín17220 SGWaAP
0.356Cyril57467 SGWaAP
0.379solúnsky_brat5124 SGWaAP
0.431Metod79462 SGWaAP
0.435vierozvest2895 SGWaAP
0.439vierozvestca3695 SGWaAP
0.454Svätopluk24420 SGWaAP
0.490byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.511cisár_Konštantín2137 SGWaAP
0.515rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.517byzantská8014 SGWaAP
0.522byzantský6967 SGWaAP
0.529Byzancia5289 SGWaAP
0.543Alexander_Macedónsky887 SGWaAP
0.545solúnsky828 SGWaAP
0.547svätý_Cyril2794 SGWaAP
0.551nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.555veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.558Marcus_Aurelius1694 SGWaAP