Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Komunistický6267 SGWaAP
0.394komunistická80095 SGWaAP
0.430KSS34967 SGWaAP
0.438sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.458Sociálnodemokratický1127 SGWaAP
0.462Demokratický5791 SGWaAP
0.476demokratická_ľavica6002 SGWaAP
0.478Socialistický2718 SGWaAP
0.519národnodemokratická414 SGWaAP
0.529KSČ23660 SGWaAP
0.540Zjednotený1413 SGWaAP
0.541Solidarita10642 SGWaAP
0.543HSĽS7376 SGWaAP
0.554Národný_front4691 SGWaAP
0.556ľavicová26769 SGWaAP
0.557komunista120716 SGWaAP
0.558demokratická111670 SGWaAP
0.567nacionalistická10418 SGWaAP
0.570kresťanskodemokratická2545 SGWaAP
0.571Kresťanskodemokratický_hnutie2919 SGWaAP