Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Komunista633 SGWaAP
0.402komunista120716 SGWaAP
0.512boľševik14514 SGWaAP
0.549antikomunista1676 SGWaAP
0.560Komunizmus641 SGWaAP
0.573demokrat45238 SGWaAP
0.576oportunista2613 SGWaAP
0.576ľudák3807 SGWaAP
0.576Kapitalizmus492 SGWaAP
0.577fašista26739 SGWaAP
0.585marxista5377 SGWaAP
0.588exkomunista626 SGWaAP
0.598vlastizradca2904 SGWaAP
0.598Socializmus776 SGWaAP
0.600Pravica507 SGWaAP
0.601nacionalista17726 SGWaAP
0.604Komunistický6267 SGWaAP
0.605sionista5471 SGWaAP
0.608komunistický36634 SGWaAP
0.609kolaborant5109 SGWaAP
0.613internacionalista776 SGWaAP