Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Komponent710 SGWaAP
0.506Konfigurácia912 SGWaAP
0.542Produkt11324 SGWaAP
0.554Modul5704 SGWaAP
0.555Inštalácia2588 SGWaAP
0.556Príslušenstvo2526 SGWaAP
0.563Prvok2544 SGWaAP
0.584Prídavný648 SGWaAP
0.588Aplikačný887 SGWaAP
0.592Hydraulický576 SGWaAP
0.597Inštalačný427 SGWaAP
0.601Sieťový1370 SGWaAP
0.603Parameter3114 SGWaAP
0.607Konštrukcia436 SGWaAP
0.608Regulátor1009 SGWaAP
0.609komponent151490 SGWaAP
0.610Systémový2050 SGWaAP
0.611Ovládací754 SGWaAP
0.614Výrobok3427 SGWaAP
0.624Pripojenie3160 SGWaAP
0.625Označenie3095 SGWaAP
0.629Montážny1916 SGWaAP
0.632Varianta785 SGWaAP
0.634Konektor916 SGWaAP