Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Komplexný5952 SGWaAP
0.501Kompletný5456 SGWaAP
0.505Vypracovanie1337 SGWaAP
0.535Poskytovanie2110 SGWaAP
0.554Implementácia1215 SGWaAP
0.570Poradenstvo1665 SGWaAP
0.583Charakteristika2838 SGWaAP
0.589Spracovanie2969 SGWaAP
0.590Využitie3638 SGWaAP
0.593Zhodnotenie965 SGWaAP
0.601Zlepšenie2297 SGWaAP
0.603Vybraný4386 SGWaAP
0.607Špecifikácia6913 SGWaAP
0.607Vykonávanie1028 SGWaAP
0.608komplexný98362 SGWaAP
0.615komplexné64608 SGWaAP
0.617Systematický768 SGWaAP
0.617komplexná137808 SGWaAP
0.620Riadenie4908 SGWaAP
0.621Poskytnutie892 SGWaAP
0.621Detailný786 SGWaAP
0.621Projektový3005 SGWaAP
0.623Konzultácia739 SGWaAP
0.624Návrh15566 SGWaAP
0.624Analýza2643 SGWaAP