Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Komjatice7861 SGWaAP
0.257Tvrdošovce6600 SGWaAP
0.321Čápor3317 SGWaAP
0.322Kolta2377 SGWaAP
0.324Šurany33435 SGWaAP
0.348Palárikovo12718 SGWaAP
0.366Močenok16162 SGWaAP
0.367Trávnica1999 SGWaAP
0.369Jarok3052 SGWaAP
0.379Vráble48585 SGWaAP