Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Komisia26703 SGWaAP
0.239komisia854487 SGWaAP
0.500dvor_audítor7390 SGWaAP
0.547Výbor25031 SGWaAP
0.566výbor390776 SGWaAP
0.599Rada1801 SGWaAP
0.602Parlament6689 SGWaAP
0.603Európsky236080 SGWaAP
0.607členský_štát329927 SGWaAP
0.608Rado83559 SGWaAP
0.612Únia71621 SGWaAP
0.626Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.631EK62353 SGWaAP
0.634Súdny_dvor18737 SGWaAP
0.636vykonávací_akt1960 SGWaAP
0.642únia257077 SGWaAP
0.643odvolacia3372 SGWaAP
0.650subkomisia3282 SGWaAP
0.651Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.654MsZ50628 SGWaAP
0.655gestorský_výbor3064 SGWaAP